ماهیان را تنگ در تنگ بلورین نکنیم...

ماهی هفت سین

ماهیان را تَنگ در تُنگ بلورین نکنیم
کشته بر روزِ نو و سفره هفت سین نکنیم


سنگدل ! چون نگریم چشم زلالش در تُنگ
شرم بادا که چنین سفره رنگین نکنیم

بد صفایی است که با رقص دم مرگ قزل
این چنین بزم نوین در شب دیرین نکنیم

در ره سال نو و پیرعمو نوروزی
این چنین روز نو و شادی ننگین نکنیم

با تن خسته و در بند و غم ماهی سرخ
ننگ خود را به دو صد باره که سنگین نکنیم

/ 0 نظر / 3 بازدید