شعرگویشی بنام پیوند هونه واده ( پیوند خانواده )

     

پیوند هونه واده چی تال تمدار   

 نقشینه و با دووم همرنگ و پر بار

 

مهر دل به یک بدیم دستانه ور دست  

  هونه ای ز بی کسی ز غم نه وارست

 

سو تیا ، ستین دل ، دو گر زونی  

  همدلی ایارسون سی هونه دونی

 

بیاین رویم همپا چی پار ماله ونیم بار

    بال چشمه سار دل پا مهر کهسار

 

ورچینیم ز آسمون آستاره هامون

    تا نه جوره شو شه  ره به دلامون

 

/ 0 نظر / 4 بازدید