تصویر سند ملکی قدیمی در بختیاری

قریه ی کران که در ظهر(پشت ورقه) مرقوم است،به مبلغ دوازده تومان نقد دریافت شد.تحریراً فی 18شهر شعبان المظفر 1291(هجری قمری)»

نامبردگان در سند از تش درویش عالی، طایفه ی پبدنی می باشند.


/ 1 نظر / 68 بازدید
رنگارنگ

[چشمک]شما هم به جمع رنگارنگي ها بپيونديد[چشمک] [چشمک]ديگه براي پيدا كردن خبرها نيازي به جست و جو نيست رنگارنگ با 12 بخش متنوع و جامع منتظر شماست[چشمک]