یکی از مطالبات برحق فرهنگی- سیاسی مردم بختیاری محقق شد و به زودی عملی خواهد شد.

طی دو سال گذشته با تلاش مستمر انجمن ها، کانون های فرهنگی و قشرهای مختلف مردم بختیاری، یکی از مطالبات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید
خرداد 97
3 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
7 پست
مهر 96
3 پست
شهریور 96
5 پست
مرداد 96
8 پست
تیر 96
11 پست
شهریور 95
2 پست
اسفند 94
1 پست
شهریور 94
9 پست
مرداد 94
12 پست
تیر 94
17 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
22 پست
دی 93
15 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
20 پست
خرداد 93
13 پست
اسفند 92
17 پست
بهمن 92
9 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
23 پست
آبان 92
13 پست
مهر 92
21 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
5 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
15 پست
تیر 91
21 پست
خرداد 91
19 پست
اسفند 90
20 پست
بهمن 90
30 پست
دی 90
26 پست
آذر 90
48 پست
آبان 90
36 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
8 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
9 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
17 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
12 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
9 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
دی 78
1 پست