پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

ستین تا کی اخوی نالی ز دیری

ستین تا کی اخوی نالی ز دیری 
ستین تا کی ابوهی برد زیری

ایر مندی به زیر برد و نالش
ستین هاکی امهنه زت به پیری

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم