پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

تاته نوروز اُن ایا...

تاته نوروز اُن ایا، های کل و گاله بزنیم
دووِ اسپیده ز مشک وا یه پیاله بزنیم

وا بگوین هف بکنه ور منه سازس میشکال
تا دهل کو بزنه چوپه گریم ور منه مال

دست ور دست بنیم شادی کنیم سی دل یک
پا به پا ره بزنیم تا ز دلامون روه لک

هی بشونیم به هوا دست و دو پانه سر گل
تی به تی، شونه به شون، گرم کنیم هونه دل
...
(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم