پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

به یاد هم میهنان گرفتار در گرد و خاک و ریز گردهای جانکاه ...

بر نیامد از بر این آسمان 

بر سر مردم به جز خاک خزان

ریز ریزی نیست از باران کنون
ریزگردان بس که با باد وزان

نم نم باران نمی بارد ز ابر
نرم نرمک خاک قرمز در دهان

پلک بابونه به غنچه باز ماند
از لب خشک شقایق رفت جان

نای از دم پر شده از گرد و خاک 
دیده شد خاموش چون روشندلان

نیست دست یارگر جز آن خدا
نم نمی باران ببارا زآسمان

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم