امروز سه شنبه چهاردهم بهمن ماه 93، آقای شریعتمداری معاون ریاست جمهور و استاندار اصفهان از نمایشگاه موزه پبده در دانشگاه اصفهان دیدار نمودند و از جناب آقای داریوش پبدنی بختیاری مدیر محترم موزه پبده تقدیر به عمل آوردند. موزه پبده، موزه منتخب و برگزیده در این نمایشگاه شرکت داشت که مورد بازدید مسئولین قرار گرفت. کتب و نسخ خطی کم نظیر موزه پبده، نظر و توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب و آقای داریوش پبدنی بختیاری مورد تحسین و قدردانی قرار گرفت. موفقیت های پی در پی این برادر گرامی، فرهیخته و دانشور را به جامعه ی میراث دار و میراث دوست ایران و بختیاری و مدیریت محترم موزه پبده تبریک و تهنیت عرض می نمایم. 

پبده و پبدنی