پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

چی شو آلیده، می هاتم، ستینم

چی شو آلیده، می هاتم، ستینم
چی برد آمُخته، دی هاتم، ستینم

دلم چی سا همس دیندا - نیاته
چی خوو، آسیده، تی هاتم، ستینم

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم