پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

دلم دیندا- نیاته تا بیاهی

دلم دیندا- نیاته تا بیاهی
شو و روزم واباته تا بیاهی

اَو و جارو کنم وا هرس و مرزنگ
تیام مندیر پاته تا بیاهی
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم