جناب آقای داریوش پبدنی، میراث دار و مجموعه دار برتر نسخ خطی و کتب نفیس، در همایش چهاردهمین دوره ی آیین بزرگداشت نسخ خطی کشور با در اختیار داشتن بیش از  200 نسخه ی خطی برگزیده شد. این انتخاب را به این مرد بزرگوار و میراث دار علاقه مند تبریک و تهنیت عرض می کنم. آرزوی پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر این برادر فرهیخته و فرهنگ مدار را از خداوند یگانه خواهانم.  

برگزیدگان این دوره: 1- آقای داریوش پبدنی با بیش از 200 نسخه خطی در اصفهان 2- آقای نادرقلی نادری رارانی با بیش از 200 نسخی خطی 3- انجمن مجموعه داران ایران(مهندس لطفی) به جهت حمایت از مجموعه داران نسخه های خطی.  برگرفته از فصل نامه ی میراث(ویژه نامه ی چهاردهمین) 8 دیماه 1393