پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

واتونم! ای خوی بیو ای خوی نیو

خوم صوه به جنگ شهنشا روم
وا یه کت شیرِ نر و پیا روم
بیرقه وردارم و نیا روم
ماله وردارم به بنگی مو ز خو
واتونم! اخوی بیو، اخوی نیو

...

وا زنو جنگ الازنگی روم
شاخ ِ وُر شاخ ِ پِلی جنگی روم
سی دل پر هین ز ای تنگی روم
اشکنم وا تش بلازی، کار شو
واتونم! اخوی بیو، اخوی نیو

...
شهنشا ...shehnesha= شاهنشاه

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۳٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم