پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

رهدم که سر وارگه خیالت بونم بار

رهدم که سر وارگه خیالت بونم بار
تالی ز میا ترنته دیدم به کد دار

اوشونه دم باد ابازست ور تیم
آفتم که نشون هشتیه سیم باز به کهسار

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم