پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

ایر وستم ز اسبم، اصلمه هد

جُوُم دهرسته، ذاتم خه نپهرست 
جدا وستم، ز ریشه خه نبهرست

ایر وستم ز اسبم، اصلمه هد
که هرگش تال بختم وا نه دهرست

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم