پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سی چه؟

سیچه...!

سیچه تا وُرپا هدیم، کس نید هُمپا و وابامون
سیچه تا تنمون درسته، کس نیاهه سرِ جامون

سیچه بنگی نی زنیم تا زنده ایم ور یک به شادی
بنگ و کیک و گاگریوه، چی کنه سی مرده هامون

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم