پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

هزار و یک و باور بختیاری ها به هو

پازن هزار و یک، گرهده بس کل 
تفنگس وا بنگ نوید، وسته سر گل

...

ای صیاد، کهنه صیاد، بشمار شکالت
تا نیا بنگی ز غم به کوه و مالت

ای صیاد، کهنه صیاد، غُیُم بنه پا
روز شیم و تله لرک سی کر بی دا

...
ستین بختیاری
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم