همایش نکوداشت شهید علیمردان خان، بزرگ مرد آزاده و آزادیخواه بختیاری و ایران و دیگر شهدای تبار بختیاری در روز چهار شنبه هفتم خرداد ماه با حضور دکتر محسن رضایی، مهندس منصوری نماینده لنجان، دکتر جلیلی نماینده مسجدسلیمان، استاندار اصفهان، فرماندار چادگان و بخشدار منطقه و دیگر دولتمردان و فرهیختگان و دانشوران و خیل جمعیت همتباران بختیاری در کنار زاینده رود برگزار گردید. در این همایش از مقام و جایگاه سردار اسعد بختیاری علیمردان خان بختیاری، سردار مریم و دیگر بزرگان و نام آوران تبار بختیاری تجلیل به عمل آمد. 

در این همایش و یادواره آقایان آجواد خسروی نیا، کوروش کیانی، آدینه پور و بانو فریده چراغی اشعار گویشی و پارسی خود را در ستایش مقام و جایگاه علیمردان خان وسردار اسعد و تبار بختیاری قرائت کردند. نگارنده ی مطلب نیز سروده های خود را در این همایش در راستای همایش خواند. آقای کوروش کیانی و بانو فریده چراغی مجریان این همایش بودند که با مهارت و بیانی گیرا و خوش برنامه های خود را اجرا نمودند.

 خوانندگان هنرمند، اقایان رضا صالحی و علی تاجمیری هنرنمایی کردند. میشکال احمد جهانفر به همراه فرزند هنرمندش، مقام مجلسی را در فضای کوهساران بختیاری طنین انداز کرد.

استقبال پر شور شیرزنان و سالار مردان بختیاری در این همایش کم نظیر بود. آمار جمعیت در این یادواره حدود پنه تا شش هزار نفر تخمین زده شد که برخی آن را بیشتر و حدود ده هزار نفر  در نظر داشتند. 

این همایش با حمایت مالی جناب آقای آجواد گورویی بختیاری مدیریت محترم شرکت سالم راه سپاهان و به دبیری جناب آقای آنادر سلطانی آسترکی و معاونت جناب آقای مهندس داوود ناصری پبدنی و  مهندس علی گورویی و با همت و تلاش دیگر افراد دلسوز و دلبسته به فرهنگ تبار بختیاری برگزار شد.