پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سروده ی لَم ز کینه؟ (سروده ی زیر از کیست؟)

دونی ز چه ری نزیده افتو

یارم نوریستاده از خو


مو وا دل تنگ تی تو ایم

تو بانگ ازنی که ای کری رو


ابروی کج تو ور همه خلق

دادم مو نشون که هی مه نو
ستین بختیاری
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم