پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

شیر زنگل تبار بخت و یار؛ روزتون موارک و دلتون پر مهر و خش با!

زنگل مال و توارم، روزتون شادون و خش
جفنه هاتون پر ز توشه، چاله هاتون پر زتش

آسمون دل نبا بی مهرتون،بی نور و رنگ
آسمون بی مه و آستاره کی ایبو قشنگ

ستین بختیاری


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۱٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم