سفره هفت سین و ماهی قرمز 

باز هم نوروزی دیگر و سفره هفت سینی دیگر 

امید که همواره شادی در خانه هایتان جاری باشد 

دوباره در گوشه وکنار این سرزمین بساط فروش ماهی قرمز به همراه دیگر ملزومات
برای سفره هفت سین همراه با پخش موسیقی شاد چیده شده است .

دوستان گرامی 

ماهی قرمز سفره هفت سین هرگز یک ایین و رسم ایرانی نیست 

این رسم احتمالا چینی باشد 

حتی تجارت و تکثیر این ماهی ها در انحصار چین است 

این موجودات زبان بسته از آنجایی که با فرایندی شیمیایی رنگین میشوند و
به دلیل تراکم در ظرف های نگهداری وعدم نگهداری صحیح طول
عمری به مراتب کمتر از عمر طبیعی خویش دارند .

بیایید با کنار گذاشتن این رسم غیر ایرانی , نگهدار محیط زیست و موجودات ان باشیم
ونگذاریم سودجویی دیگران باعث ظلم به موجودات دیگر شود 

باور کنید دوستدار موجودات و محیط زیست بودن کاری بسیار نیک واخلاقی است