پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

کهسار دل

به سی کهسار دل ای خوم درختی
که ور سایس نشینم روز سختی
ز دار و لشک و بلگس هونه سازم
به سی تو یار خوم که یار بختی 

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم