برای شنیدن رز و میش از فایل صوتی اینجا کلیک کنید.رز و میش یکی از کتاب های پایه ی درسی گذشته در مکتب خانه های بختیاری بود.