چندی است که بزرگواری در بخش نظرات، در باره ی تش و طایفه پبدنی دیدگاه خود را درج می کند. وی تنها نام خانوادگی خود را ذکر کرده و من نیز به احترام در بار نخستین پرسش ایشان، پاسخی دادم. سپس پرسش دیگر و تفسیر به رای از پاسخ. از ایشان درخواست شد که خود را کامل و مشخص آشکار نمایند تا با توجه به شناخت فرد پرسش کننده پاسخ لازم داده شود.هم چنین درخواست شد که با تلفن مندرج در وبلاگ تماس بگیرند تا تبادل نظر شود که انجام نشد و ایملیلی هم ارائه ندادند. با توجه به محدودیت حجم در بخش نظرات، هم نوشته ای ایشان کامل در دسترس قرار نمی گیرد و هم من نمی توانم به ایشان انتقال دهم و شوربختانه نگرش خود را دارند.

بدین وسیله به این دوست عزیز اعلام می داریم تا زمانی که خود را معرفی ننمایید و تلفن تماس یا ایمیل ارائه ننمایید ادامه ی تبادل نظر و بحث در باره ی آنچه مد نظر شماست امکان پذیر نیست زیرا برداشت ها نادرست و ناقص ارائه می شود و به واقعیات نایل نخواهیم شد و موجب دلگیری نیز می شود. 

چنان که پیشتر گفتم در صورتی که شما مایل به دریافت واقعیات هستید و یا مطالب و گفتار مستندی دارید، آشکارا و با نام و نام خانوادگی و تش و اولاد مطلب و نظر بدهید و ارائه نمایید و آن چه را که مد نظر دارید ارسال تا در پست جداگانه و با نام خودتان در این وبلاگ درج و در دید همگان قرار داده شود و دیگر همتباران نیز ارایه رای و دید بنمایند. با سپاس