پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

امید

دیدمش با یک سبد گل بر سر یک کوره راه
پژمریده، رنگ بازیده، گل و رویش سیاه

گفتمش کس نیست خواهان گل پژمردگان 
از چه استادی چنین از بام ها تا شامگاه

...

گفت با امید خوش این زندگی را سر برم
آیدش آن خوش خریدارم ز ره، یک روز و گاه 

...

از: ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم