پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بگو تا بیاهم ...

بگو تا بیاهم به سیل تیات

بگو تا بوندم خومه وا میات

 

بوینم خومه مینه تیهات سیر

به بندت به مهنم، بمیرم نیات

 

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٥۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم