پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

شیر «ریگ جوش) سنگ جوش

‏‎Setin Bakhtyari‎‏
...غلوه اکفنید؛ یه دالویی گد: یه غا شیر «ریگ جوش» بس بدین خوو ابوه!... بس دادن؛ اسو جلدی ز کفه وست!
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم