پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

برون آی از قالب ساخته

برون آی از قالب ساخته

مکن خویشتن را ز خودباخته

 

بسازان ز خود قالبی از سرشت

مشو پیرو راه کج از کنشت

 

ز نابخرد و کجرو و بدسگال

بپرهیز و شو راد و  آسوده بال

...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم