نوازندگان هنرمند و جوان در همایش فرهنگی دانشجویان بختیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان سال1378

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید