شماره تلفن های مندرج صرفاً جهت اطلاع رسانی از نشست ها، مجالس و مراسم  مردم طایفه ی پبدنی در این وبلاگ گذاشته شده اشت. 

   از همتباران گرامی پبدنی درخواست می شود چنانچه شماره تلفن اشخاصی از فامیل از قلم افتاده و یا به اشتباه و ناقص درج شده است، اطلاع رسانی فرمایند تا درج و یا اصلاح گردد. با تشکر

   برای دسترسی به شماره تلفن های 9 تش (فامیل) طایفه ی پبدنی، لطفاً بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید


شماره تلفن های تش باقر :

 1. فرضعلی باقری 7426505-0311
 2. محمد یار باقری 09137044604
 3. خانعلی باقری09134030224
 4. نجفعلی باقری 03342624447
 5. غفار باقری 09133839198
 6. محسن باقری 09132120528
 7. البرز باقری 09131074877
 8. فریبرز باقری 09131138495
 9. مختار باقری 09124370325
 10. فرهاد باقری 09132340718
 11. بهروز باقری 09137818494
 12. بهزاد باقری 09134029715
 13. منوچهر باقری 09138773039
 14. اردشیر باقری 09138645362
 15. ابوالقاسم باقری 09134056350
 16. رستم باقری 09132824807
 17. مجید باقری 09132826748
 18. جبار باقری 09132802809
 19. بیژن باقری 09133945494
 20. عین الله باقری 09368955695
 21. حبیب الله باقری 09138077361
 22. فتح الله باقری 09131361972
 23. رمضان باقری 09136046411
 24. حیدر باقری 09131647599
 25. نادر باقری 09131813722
 26.  الماس باقری 09131835429
 27. شکرخدا باقری 09137041108
 28. علی باقری 09133046970
 29. دلاور باقری 09139193785
 30. محمد باقری 09131290939 
 31. حسین باقری 09122253036 
 32. علی باقری 09133139396
 33. خلف باقری 09131641416

 =====================

شماره تلفن های تش رمدان:

 

 1. حیاتقلی عبدالهی 03827228930- 09387481391
 2. جهانگیر عبدالهی 03342634272- 09132399456
 3. حمید عبدالهی 09133344256
 4. عباس  عبدالهی 09133349325
 5. هرمز عبدالهی 03342243865
 6. حسین عبدالهی(فرزند تیمور) 09131343992 
 7. شاهمراد عبدالهی 03342242678- 09137190342
 8. عیدی عبدالهی 03342242402- 09384146671
 9. حسن عبدالهی 09139375469
 10. سیاوش عبدالهی 03353223343
 11. افراسیاب عبدالهی 03342243410
 12. عسکر عبدالهی  09139774274
 13. بهرام عبدالهی 09132373714
 14. داریوش عبدالهی(فرزند ملک) 09138809774
 15. فرهاد عبدالهی(فرزند اسفندیار) 09137117313
 16. غفار عبدالهی(فرزند سردار) 09133347997
 17. قاسم عبدالهی(فرزند رستم) 09362119018
 18. حج علی(فرزند حاجت) 09139901965
 19. ایرج عبدالهی (فرزند سهراب) 09133335869 
 20. حسین عبدالهی(فرزند پیرعلی) 09134056407
 21. ایرج عبدالهی(فرزند بازعلی) 09131850045
 22. کهزاد عبدالهی(فرزند داوودعلی) 09136090751
 23. مراد عبدالهی 09139906510
 24. پیرزاد عبدالهی 09134030995
 25. شهرام عبدالهی (فرزند سوارعلی) 09131131766
 26. سیف اله عبدالهی(فرزند جهانبخش) 09132374263
 27. علی عبدالهی(فرزند حاجت) 09138676727
 28. ارسلان عبدالهی 09133342309
 29. سالار عبدالهی(فرزند علیمرد) 09132844626
 30. قربان خیبر نژاد 09366470879
 31. حسین عبدالهی (فرزند سهراب) 09133335861
 32. عزیز خون احمدی09133256743
 33. محمد عبدالهی(فرزند سلطانعلی)09138976119
 34. ایرج احمدی(فرزند حسین خون) 09133114504
 35. مالک احمدی 09131940411
 36. اسداله احمدی 09131341903
 37. عیسی احمدی 09132358025
 38. محمد احمدی 09139843108
 39. موسی احمدی 09139378651
 40. حسین خون احمدی09138289566 

 

شماره تلفن های تش عبدلی(عبدالعلی)

 

 1. محمدعلی امیری   09394337223
 2.  شهریار امیری     09133098616
 3.  ابوالفتح امیری     09131342153
 4.  نادر امیری        09132350567 
 5.  علی امیری        09139359485
 6.  فایز امیری        09138273307
 7.  ناصر امیری      09138122499
 8.  ولی اله امیری    09130273946
 9.  غلامرضا امیری 09133039025
 10.  حبیب اله امیری 09338829381
 11.  احمد امیری      09135715644
 12.  خیبر امیری     09137850989
 13.  سهراب امیری  03342621658
 14.  لهراسب امیری 09133350208
 15.  یوسف امیری   09133357510
 16.  مظفر امیری   09132344700
 17.  سیاوش امیری 09131848477
 18.  سبزوار امیری 09132393763
 19.  شهربان امیری 09137918806
 20.  عسکر امیری  09136024603
 21.  هوشنگ نظری 09138053685
 22.  اسفندیار پبدنی  09132374367
 23.  اردشیر بهمنش 09131811731
 24.  مهران برومندفر 09132821958
 25.  داریوش پبدنی   09138680090
 26.  جهانبخش رحیم نژاد 09132865875
 27.  فیض اله جمالی      09131029963
 28.  فریدون شهاب نیا 091322188660
 29.  جهانگیر رحیمیان 09139893447 ؟