به نام خدا


تفاهم نامه و توافق نامه ی طایفه ی پبدنی بختیاری در باره ی چگونگی برگزاری مراحل مراسم سوگواری و عزاداری

   در روز جمعه، دهم خرداد ماه هزار و سیصد نود و دو هجری شمسی، پنجمین
همایش و نشست رسمی مردم طایفه ی پبدنی به میزبانی خاندان ابدال و با قرائت آیاتی از کلام ا... مجید برگزار شد.

   در این نشست، نمایندگان هر خاندان از طایفه ی پبدنی(مجمع عمومی) و با در دست داشتن


صورتجلسه ی خاندان خود که بر اساس موارد پیشنهادی که پیشتر در باره ی مراحل عزاداری در اختیار آنان قرار گرفته بود و با مردم خاندان خود به تفاهم و توافق رسیده و امضاء و تأیید نمودند، در نشست حضور به هم رسانیدند. مقرر شد که مراحل و موارد عزاداری توسط دبیر جلسه عنوان و سپس نماینده ی هر خاندان و یا هر یک از هیئات خاندان حاضر در نشست، رأی و دیدگاه خاندان خود را طبق صورتجلسسه تنظیم و تایید شده در خاندان خود در باره ی مورد یا مرحله ی عنوان شده ابراز و منشی و دبیر جلسه دیدگاه آن خاندان را ثبت و در پایان دیدگاه و آراء طایفه را جمع بندی و بر اساس اکثریت، دیدگاهی که مورد پسند و تأیید بیشترین خاندان ها بود، اعلام تا با تأیید نمایندگان و هیأت خاندان های طایفه ی پبدنی تصویب گردد.

بر همین اساس، مراحل عزاداری برابر موارد پیشنهادی که در هر خاندان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، عنوان و سپس توسط نمایندگان و هیئات خاندان های
طایفه ی پبدنی نظر دهی شد و با توجه به اخذ اکثریت آراء در باره ی هر بند، مورد تأیید شده به تصویب و تأیید عموم اعضاء رسید. هم چنین مقرر شد که مفاد تفاهم نامه و توافق نامه تصویبی جهت اطلاع و آگاهی و اجراء و بکار بندی مراحل آن توسط همه ی مردم طایفه ی پبدنی، اعلام و آشکار و ابلاغ کتبی گردد تا همگان نسبت به اجراء درست  بکار به بندند و نسبت به آن متعهد و پایبند باشند.

تفاهم نامه و توافق نامه ی تصوب شده توسط نمایندگان خاندان های طایفه ی پبدنی در باره ی چگونی برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری
1- مراسم تشییع و خاکسپاری

الف: قبل از اجرای مراسم تشییع و خاکسپاری، به جز بستگان و افراد فامیل نزدیک به متوفی، مردم طایفه ی پبدنی از تجمع و گردهمایی در منزل متوفی خودداری نمایند.

ب: مراسم خاکسپاری هر چه زودتر انجام شود و سعی شود با توجه به بعد مسافت و خطرات احتمالی جاده ای و ...، منتظر گردهمایی مردم طایفه از شهر های دور نشوند؛ مگر در مواردی که یکی از افراد خانواده متوفی ساکن و مقیم در شهر و یا مکانی دورتر از محل تشییع و خاکسپاری باشد.

ج: مردم طایفه ی پبدنی در روز تشییع و خاکسپاری، جهت عرض تسلیت و همدردی در مراسم تشییع، در محل خاکسپاری حضور به هم می رسانند؛ بنابراین نیاز به تعیین مسجد، منزل و غیره نیست.

د: به منظور جلوگیری از تصادفات و خطرات احتمالی از راه اندازی کاروان اتومبیل  اکیداً خودداری شود.

ه: توافق شد با توجه به تألمات روحی و سوگواربودن صاحبان عزا، تشییع کنندگان از حضور و صرف غذا پس از خاکسپاری جداً خودداری نمایند و صاحبان عزا نیز از تهیه غذا به تعداد زیاد خودداری و فقط از بستگان و فامیل نزدیک (کُر و بَوو) و افرادی که از راه دور در تشییع و خاکسپاری شرکت کرده اند،پذیرایی نمایند.

و: افرادی که به هر دلیل نتوانستند که در روز تشییع و خاکسپاری حضور یابند، از رفتن به منزل صاحب عزا تا روز هفته باید خودداری نمایند.

2- چگونگی اطلاع رسانی و آگاه ساختن مردم از مراسم عزاداری

الف: مقرر شد که در روز تشییع و خاکسپاری، محل و روز و ساعت برگزاری
مراسم هفته از طریق سیستم صوتی(بلندگو)، به اطلاع مردم حاضر رسانده شود و از آنان درخواست شود تا دیگر افراد فامیل را نیز با خبر نمایند.


ب: با توجه به پراکندگی سکونت مردم طایفه ی پبدنی و دیگر بستگان و دوری
راه و خطرات احتمالی، توافق شد که فقط از طریق تماس تلفنی مردم را آگاه و
با خبر سازند.

ج: در صورت تمایل صاحب عزا به چاپ آگهی، فقط در محل های تردد، ادارات و مؤسسات و ... نصب گردد و از ارسال آگهی برای افراد جداً خودداری شود.

3- مراسم هفتمین روز درگذشت

الف: توافق شد که در مراسم هفتمین روز درگذشت، تنها یک نوع غذا تهیه و از مدعوین پذیرایی گردد و از تدارک چند نوع غذا که اسراف و هزینه های بالایی را در بر خواهد داشت،خودداری شود.

ب: در تقدیر و تشکر از افرادی  و گروه های فامیل که به صورت دستجمعی در مراسم حضور می یابند،  از ذکر و عنوان نام (نام کوچک) فرد یا افراد خودداری گردد و تنها نام خانوادگی(شهرت) جمع و یا نام تبار(طایفه) برده شود و از بکار بردن نام شخص و ذکر همراه(فلانی و همراهان) جداً پرهیز گردد.

ج: در تقدیر و تشکر رویارو و حضوری، سعی شود تعداد مشخص و معدودی از
صاحبان عزا در نظر گرفته شود تا موجب ازدحام و شلوغی در مجلس عزا نگردد.
دست دادن و یا دست ندادن با مدعوین با صلاح دید صاحبان عزا خواهد بود.

4- برنامه های جنبی مراسم عزاداری

الف:مقرر شد که در کلیه ی مراسم عزاداری از قبیل: تشییع، خاکسپاری، هفتمین روز، چهلمین روز و سالگرد متوفی، برنامه هایی مانند فیلمبرداری، ساز چپ(توشمال)، نی نوازی و تفنگ و تیر اندازی، حذف و جداً از بکار گیری هر یک از موارد مذکور خودداری شود. 

ب: توافق شد که در کلیه ی مراسم عزاداری از مداحان بختیاری و یا غیر بختیاری که از بیان خوب و مناسب برخوردارند و قرائت درست و صحیحی از کلام الهی و فرهنگ و اشعار اصیل عزاداری(گاگریو) بختیاری دارند و هم چنین توان بالایی در اداره ی خوب  جلسه ی مراسم را دارا هستند، استفاده شود.

ج: توافق شد که در بین قرائت قران مجید و گاگریو خوانی(مداحی بختیاری) و تقدیر و تشکر از مدعوین، از وعاظ، سخنوران و شاعران در حوزه های مذهب و فرهنگ بختیاری بهره برد و از این طریق به یادآوری جایگاه اجتماعی، فرهنگی، نیک منشی و نیک کرداری متوفی نیز پرداخته شود.

5-  مراسم چهلمین روز درگذشت

الف: قرار بر این نهاده شد که مراسم چهلمین روز در گذشت، در مسجد و در هنگام بعد از ظهر برگزار شود. ساعت برگزاری مراسم با توجه به فصل برگزاری، با زمان معینی که از سوی صاحبان عزا در نظر گرفته خواهد شد،اعلام گردد.

ب: در مراسم چهلمین روز درگذشت، تنها از افراد و فامیل نزدیک و بستگان متوفی دعوت به عمل آید.

ج: با توجه به برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت در هنگام بعد از ظهر، مقرر شد که در این مراسم، غذا تهیه و تدارک نشود.

د: پذیرایی از مدعوین در مراسم چهلم، با صلاح دید صاحب عزا و فصل برگزاری مراسم، از نوشیدنی و خوراکی هایی مانند خرما، حلوا، شیرینی، شربت و چای استفاده شود.

6- مراسم سالگرد

مراسم سالگرد متوفی همانند چهلمین روز درگذشت، انجام و برگزار خواهد شد.
7- سرباره(همیاری)

الف: صاحب عزا موظف است که صندوقی را تهیه و در محل خروج شرکت کنندگان در مراسم هفتمین روز در گذشت قرا داده تا هر فرد پاکت حاوی مبلغ سرباره ی خود را در آن بیندازد.

ب: در تعیین نرخ یکسان سرباره و همیاری مالی مردمی، توافق نظر شد که در سال جاری، هر نفر از عموم همتباران پبدنی، مبلغ پانزده هزار تومان پرداخت
نماید و در سال های بعد با توجه به نرخ تورم کشور، نرخ گذاری شود. فامیل نزدیک به خانواده ی متوفی از نرخ و قاعده ی اعلام شده در هر سال مستثناء و جدا هستند و آنان مبلغ سرباره ی بیشتر از مبلغ نرخ گذاری شده و با سقفی که شخصاً تمایل دارند، به صندوق سرباره خواهند پرداخت.

ج: سرباره یک حرکت و عمل پسندیده ی فرهنگی در تبار بختیاری است، بنابراین
پرداخت و دریافت آن برای همه الزامی است. همان گونه که مردم (شرکت کنندگان در مراسم عزا) موظف به انجام وظیفه ی فرهنگی و تباری خود و پرداخت سرباره می باشند، هم چنین صاحب عزا نیز موظف به دریافت سرباره
خواهد بود و به هیچ روی و تحت هر عنوان، نمی تواند از دریافت سرباره ی همتباران خود امتناع کرده و همیاری را رد نماید.


8- سیاه پوشی و سوگ نشینی


الف: مقرر شد که سوگ نشینی و سیاه پوشی در غم و عزای فرد در گذشته، برای عموم مردم تبار پبدنی تا پایان مراسم هفتمین روز درگذشت و یک هفته می باشد و این مدت برای خانواده ی متوفی چهل روز خواهد بود. بنابراین عموم مردم طایفه ی پبدنی پس از برگزاری مراسم هفت، شخصاً موظف به در آوردن پوشش سیاه و تعویض لباس خود هستند و نیاز به حضور صاحبان عزا جهت تشکر از همدردی و همراهی مردم و تعویض لباس سیاه افراد فامیل و مردم طایفه پبدنی نیست.

ب: در آراستن و اصلاح سر و صورت هیچ محدودیتی زمانی برای افراد در نظر
گرفته نمی شود. هر کس، در هر زمان از ایام سوگواری و عزا، مختار به اصلاح و آراستن سر و صورت خود می باشد و چنانچه فردی بنا به خواست شخصی و سوگ
نشینی و عزاداری از اصلاح سر و صورت خودداری نمود، خود موظف به آراستن و اصلاح صورت خود است و اطرافیان و یا صاحبان عزا هیچ گونه وظیفه ی دال بر درخواست از آن فرد یا افراد  و یا اقدام به اصلاح او را بر عهده نخواهند داشت.
ج: پایبندی، اجراء و بکاربندی موارد برای زنان و مردان یکسان می باشد و زنان هم چون مردان از حقوق یکسان برخوردار خواهند بود.


9- برگزاری مراسم جشن و شادی پس از عزاداری و سوگ نشینی

الف: مقرر شد که برگزاری جشن های نامزدی، عقد و عروسی برای مردم طایفه ی پبدنی پس از مراسم هفتمین روز درگذشت و برای افراد فامیل صاحب عزا بعد از برگزاری مراسم چهلمین روز انجام پذیرد. پس از پایان مراسم مذکور، نیاز به گرفتن اجازه و پوزش و عذرخواهی از بازماندگان متوفی نیست.

ب: با توجه به این که بیشتر جشن های عقد و عروسی در تالارها و مکان های خاص صورت می گیرد و معمولاً روزها و شاید ماه ها قبل از موعد و زمان
برپایی جشن پیش بینی، ذخیره و رزرو می شوند وجه اجاره نیز پرداخت می شود و افراد فامیل و بستگان در دور و نزدیک نیز دعوت می شوند و گاه اتفاق افتاده است که در زمان جشن و یا یکی - دو روز پیشتر از آن زمان، شخصی از فامیل دار فانی را وداع گفته و به دیار باقی شتافته و مردم را داغدار و ماتم زده نموده است. در برخی موارد جشن انجام و برگزار شده که موجبات دلخوری و نگرانی هایی در بین فامیل به وجود آورده است. هم چنین بعضی هم که برای نگهداشت حرمت عزا و فامیل به سوگ نشسته، از برگزاری جشن منصرف شدند که پیامدهای جبران ناپذیری از قبیل خسارات مادی و هزینه های مختلف پرداخت شده بابت اجاره تالار و خوراک و غیره و بر هم خوردن برنامه ی دعوت شدگان و ناراحتی و دلخوری های آنان و اطرافیان را متحمل شده و به جان خریدند.

بنابراین شایسته است که عموم فامیل در صورت بروز برخورد چنین ایامی با هم، پوزش و عذر خواهی صاحبان جشن را بپذیرند و اجازه ی برگزاری جشن را بدهند. در این صورت لازم است که برگزار کنندگان جشن به حضور صاحبان عزا برسند و ضمن پوزش و عذرخواهی درخواست اجازه را از آنان کسب و سپس جشن خود را برگزار نمایند.

 10- دست نوشته، پلاکارد، بنر، پارچه نوشته و تاج گل طبیعی

الف: حضور فرد یا افرادی برای عرض تسلیت و همدردی با بازماندگان و صاحبان عزا کفایت می کند. بنابراین در صورت حضور فرد در مراسم، نیاز به نوشتن همدردی و تسلیت نیست؛ مگر کسانی که در شهرهای دور و یا کشورهای دیگر سکونت داشته باشند.

ب: مقرر شد که افراد از ارسال و یا از به همراه آوردن پلاکارد، بنر، پارچه نوشته و تاج گل طبیعی خودداری نمایند.

ج: آوردن تاج گل مصنوعی در مراسم، جهت کمک به مؤسسات و انجمن های خیریه مانعی ندارد ولی آورنده ی تاج گل نمی تواند آن را جای سرباره به حساب بیاورد و در صورت تمایل به آوردن تاج گل، بایستی سرباره ی خود را طبق نرخ معمول طایفه پبدنی به صندوق سرباره واریز نماید.

11- پایبندی و تعهد به اجراء مصوبه

کلیه افراد طایفه ی پبدنی موظف و متعهدند برابر آنچه را که نمایندگان منتخب آنان در جلسات تأیید و تصویب کرده اند را رعایت و اجراء نمایند. بنابراین در جلسه ی نهایی بررسی مراسم عزا تصویب شد که اگر کسی از موارد مصوبه فوق سرپیچی و تخطی نمود، سایر خانواده ها، اولاد و خاندان های طایفه پبدنی از شرکت در مراسم مشارالیه اکیداً خودداری نمایند. در خصوص شرکت در مراسم سایر طوایف نیز تفاهم نامه فوق لازم الاجراست. زنان در همه مراحل مراسم فامیل خود شرکت ودر مورد سایر فامیل های طایفه ی پبدنی، فقط در مراسم تشییع جنازه و هفته شرکت نمایند؛ مگر زنانی که وابستگی های خاصی با خانواده ی متوفی دارند که در آن صورت بلامانع می باشد.

12- زمان اجراء مصوبه

با آرزوی تندرستی و سلامتی و عمر طولانی برای تک تک افراد طایفه ی پبدنی و اعتقاد و باور همه بر زندگی دنیوی و اخروی انسان و فانی بودن دنیای مادی، با تأیید و تصویب نمایندگان خاندان های حاضر در نشست، مقرر گردید که زمان اجراء مصوبه، عروج و رحلت  همتباری است که پس از تاریخ تصویب چگونگی اجرای مراحل مراسم، دار فانی را وداع گوید، خواهد بود.

مصوبه ی چگونگی برگزاری مراحل مراسم عزاداری طایفه ی پبدنی در دوازده ردیف و سی بند تنطیم و تدوین گردیده است.

امضاء نمایندگان خاندان های طایفه ی پبدنی و حاضرین همتبار در نشست مجمع: 

برگه1 

 

برگه 2