بهار هم میهنان خونگرم و مهربان بوشهری، با زلزله ی ویرانگر، خزان شد و شماری از عزیزان هم وطن را به کام مرگ کشاند. بدینوسیله همدردی خود را با هم میهنان داغدیده بوشهری اعلام و از درگاه خداوند یکتا برای بازمانگان، بردباری و شکیبایی خواستارم. روانشان شاد