موزه ی پبده، اولین موزه ی خطی ایران می باشد که با سرمایه گذاری، تلاش و پشتکار بسیار جناب آقای داریوش پبدنی در شهر فولادشهر برپا گردیده است. این موزه ی با ارزش و یگانه دارای کتب و نسخ خطی نفیس و ارزشمند باستانی است که مورد استقبال و بازدید اندیشمندان و فرهیختگان کشور قرار گرفته و بارها از سوی نشریات و وسایل ارتباط جمعی کشور نیز تحت پوشش خبری و آگاهی رسانی واقع شده و در باره ی آن ، با مدیریت محترم آن(آقای داریوش پبدنی) گفتگو و مصاحبه های متعددی صورت گرفته است. بازدید از این موزه ی با ارزش و دیدنی را به فرهیختگان و دانشوران و دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین و اقوام کشور عزیزمان، از جمله تبار بختیاری را پیشنهاد می کنم.