با درود به همتباران گرامی پبدنی!

   پیرو همایش نخست، مبنی بر هم نشینی و هم اندیشی جهت بررسی مشکلات و مسائل فرهنگی و اجتماعی تبار پبدنی، به آگاهی می رساند در راستای انگیزه و اهداف نشست پیشین، دومین همایش تبار پبدنی در روز جمغه 91/11/27 از ساعت 2 بعد از ظهر در شهر فولاد شهر- محله c4 (سی 4)-بالاتر از آب نما- خیابان امام هادی- مسجد امام هادی(ع) برگزار می شود. از همتباران ارجمند درخواست می شود، با اطلاع رسانی به افراد هر خانواده(کر و بوو) از تش خود، همراه و همگام در نشست شرکت نمایند. با سپاس