شناخت آوازها و سازینه های موسیقی بختیاری

الف) ساز نی و هفت بند نوازی

فرآوری و تدوین:اسکندر مقصودی

یک نفر زخمم زد وفانی شدم نی بدستم داد و عرفانی شدم(2)

از ساز های بادی ویژه بختیاری ها است که بیشتر آن را چوپانان و گاهی دیگران میسازند وهنوزهم در روستا ها ودامداران کوچروبااستقبال روبرو است

در گذشته روش ساخت این ساز به این شکل بود که نی را به دو بخش بریده و وماده شیرینی مانند عسل در آن ریخته و در راه مورچگان می گذاشتند تا اندرون ان بویژه میان بندها کاملا تخلیه شود دوباره با بهره گیری از روده ی گوسفند، دو بخش نی را بر روی هم گذاشته و سوراخ می کردند این گونه سازها بسیار کمیاب ودارای ارزش خاصی بوده است. قطعاتی که نواخته می شده بیشتر بختیاری بوده که همه ی این قطعات با نی ایرانی و حتی سازهای کششی قابل اجرا می باشند امروزه نغمات گذشته(سازهای بختیاری) مبنای مهمی برای ساخت قطعات آوازی و سازی و حتی تصانیف موسیقی ملی و محلی می باشند که در این باره استاد بهمن علاالدین بیشترین بهره را تاکنون در جهت فرا بری واعتلا ی موسیقی بختیاری گرفته است.

ب) ساز کرنا (شیپور اطلاع رسانی )

منابع: 1-آوا ها و نوا های سرزمین بختیاری- دفتر اول – شناخت آواز ها و سازینه های موسیقی بختیاری- فرآوری و تدوین:اسکندر مقصودی

2- شعر از :داریوش مرادی(بعثت)