پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نشست شوگار یلداتون پایدار و دلتون همیشه خوش با !

یلدانه اگون شوِ درازه 

شوگار نشست و گفت رازه

 

ای کاش دووارته سال اورگشت

دیدار ابید چی پار تازه

یلداتون خوش و خجسته با !

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم