با کمال  تاسف درگذشت یکی دیگرازغیورمردان پبدنی مرحوم مغفورآقربانعلی ناصری پبدنی را به خانواده محترم ایشان و کلیه بستگان تسلیت عرض نموده و آرزوی غفران الهی برای این تازه گذشته را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.از اینکه دیر مطلع شدم و نتوانستم در مراسم بزرگ مرد حضور یابم پورش می طلبم.

 دلاور سلجوقی