سرکار خانم نفیسه مسعودی بختیاری با رشادت و قدرت هر چه تمام به تیم ملی جودوی بانوان کشور راه یافت تا در بازی های آسیایی در چین شرکت نماید. اینک خانم مسعودی در اردوی آمادگی تیم جودوی بانوان کشور ایران بسر می برد تا خود را برای به دست آوردن


نشانی برازنده، سرافرازی میهن و تبار و خانواده ی خود را فراهم سازد.

ضمن تبریک و شادباش به این دختر قهرمان و ورزشکار تبار بختیاری در راهیابی به تیم ملی جودوی کشور و شرکت در بازی های آسیایی در کشور چین، پیروزی و موفقیت وی را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم و برای دستیابی ایشان به هرآنچه آرزو دارند، دست به نیایش خواهیم برد. پیروزی و سرافرازی ایشان و همه ی قهرمانان تبار و میهن آرزوی ماست.

به امید پیروزی این دختر ورزشکار بختیاری در مسابقات آسیایی چین.