از سال ها پیش همواره در این اندیشه و آرزو بودم، کاش روزی برسد که مردم تبار پبدنی و بختیاری در هربخش،  شهر، شهرستان واستان و چنانچه بشود در سطح کشور بتوانند در همایش و گردهمایی ها در کنار هم یک دل و همسو بنشینند و با همنشینی و هم اندیشی  در


پیشبرد و بهینه سازی کارهای تباری خود کار ساز شوند و در از میان بردن سختی ها یار و همراه هم ب. این خواست، تنها آرزو و اندیشه ی من نبود و نیست که بالاتر از این درخواست و نیاز همه ی مردم تبار پبدنی و بختیاری بوده و هست.

   این آرزومندی و شیفتگی در همراهی و هم اندیشی و هم نشینی در نشست ها و  آیین های شادی و به ویژه  سوگواری ها خود را نشان می داد و بروز می کرد که ایکاش می توانستیم جدای از آیین سوگواری بیشتر و بهتر همدیگر را دیدار می کردیم و به دشواری و سختی کارهای دودمان خود سر و سامان می دادیم و ... امروزه جای برگزاری آیین سوگواری تنها جایگاهی است که همتباران همدیگر را دیدار می کنند و نیاز به دیدار و گفتگو با بستگان و خویشاوندان به اندازه ای است که سوگواری بر مرده و درگذشته فراموش می شود و این خود چالش برانگیز است و آدم را در برابر این گرایش و نیاز به همنشینی و هم اندیشی پاسخگو می سازد.

   دریافتن و پنداشتن به نیاز انجمن و گروهی (اجتماعی) مردم تبار، من و تنی چند از همتباران را بر این داشت تا برای گرد هم آوردن و هم اندیشی و هم نشینی دودمان و همتباران خویش دست بکار شویم و به آن دسته از همتباران که نشان آگاهی رسانی از آنان در دسترس هست، فراخوان داده و گرد هم آییم.

   از دشواری های برپایی همایش تبار پبدنی، پراکندگی جای زندگی، نداشتن نشانی و شماره تلفن، نداشتن جا برای شمار شرکت کنندگان و ... بود که ناگزیر به شماری کمتر بسنده شد تا نشست نخستین با آماری کم، آغازی خجسته برای کاری بزرگ شود.

از بخت خوش، نبود جای نشست را آقای داریوش پبدنی مدیریت ارجمند موزه ی پبده در فولادشهر با بزرگواری از میان برد و تالار موزه را برای گردهمایی در دسترس نهادند که سپاس فراوان از ایشان را داریم.

   سپس بر آن شدیم تا با نگرش به جا و توانایی هایی که در برپایی گردهمایی و پذیرایی اندک داشتیم، از هر 9 «تش» پبدنی پنج نفر را فراخوان بدهیم. بنابراین برآورد  شمار فراخوان شدگان به چهل و پنج نفر می رسید که با در دید گرفتن این که شاید از برخی تش ها بیش از پنج 5 نفر در نشست باشند، آمادگی خود را در به شمارگان 60 رساندیم. سپس با همتبارانی که شمار تلفن از آنان در دسترس بود تماس گرفته شد تا آنان نیز 4 نفر از تش خود را آگاه و به همراه خود در گردهمایی شرکت نمایند. زمان برگزاری همایش را روز پنجشنبه 2/5/91 از ساعت 2 تا 4 پس از نیمروز به نشانی فولادشهر، پاساژ کوثر، طبقه زیرین، موزه ی پبده به آگاهی همتباران رساندیم.

   با یاری یزدان پاک و همگامی و همکاری همتباران ارجمند، خواست و آرزو دیرینه به انجام شدن نزدیک شد و سرانجام با گرد هم آمدن همتباران به راستی(حقیقت) پیوست و شماری نزدیک به 60 نفر از همتباران در سالن موزه ی پبده، همایش تبار پبدنی را آغاز نمودند.

   کوشیدیم که ما برنامه گزاران همایش، برای برنامه ی نخستین، انگیزه هایی (اهداف) را آشکار نکنیم تا همایشگران خود برای این گردهمایی و همایش های آینده انگیزه و آرمان ها را روشن نمایند. هر کدام از شرکت کنندگان دیدگاه و انگیزه های خود را آشکار کردند و در پایان دستور کار همایش بر این نهاده شد که از هر تش  از 9 تش پبدنی  3 نفر برگزیده شود که شمار27 نفر 9 تش پبدنی نمایندگان و کارگزارانی باشند برای برنامه ریزی راهکارها و ساز و کارهای همایش ها که با آماده سازی انگیزه ها(اهداف) و خواست های تبار و آماده سازی جایی درخور برای شمار بیشتر شرکت کنندگان و زمان برگزاری، فراخوان گروهی دهند.

   در همایش نخستین نکته های گوناگون گفته شده و در «نشست نامه» نوشته شد. نام نمایندگان برگزیده هر تش به جز دو تش که گفته شد پس از آن نام نمایندگان خود را با رایزنی با دودمان آشکار خواهند نمود، در نشست نامه نوشته شد.

   جا دارد سپاس بیکرانی از همه ی همتباران ارجمند شرکت کننده در این گردهمایی داشته باشیم که به خواهش من و دیگر همتباران همراه، پاسخ سازگار دادند و در نشست گرد هم آمدند و هم چنین سپاس ویژه از همتبار گرامی آقای داریوش پبدنی دارم که با پذیرفتن سختی و دشواری جابجایی کتب ارزشمند خطی و میز و قفسه ها، تالار موزه را برای نشست آماده ساختند و هزینه ی پذیرایی را نیز خود بر گردن گرفتند.

   در پایان از همتباران گرامی پبدنی درخواست می شود راهکارها و پیشنهادات و انتقادات خود را برای هر چه بهتر برگزاری همایش های پس از این، بدون چشم پوشی آشکار نمایند تا در آینده بتوانیم همایش ها را بدون دشواری و کمی و کاستی ها بر گزار نماییم. این کار و خواستی همگانی است و همه در آن همراه و هم سود و شریک هستیم.

   برنامه ها و زمان برگزاری و درخواست ها در باره ی نشست و همایش ها و هم چنین دیدگاه های شما گرامی همتباران  از راه وبلاگ  pebde.persianblog.ir  و وبسایت pebde.ozz.ir  به آگاهی همگان خواهد رسید.

سپاس فراوان از همتباران ارجمند و به امید پیروزی و بهروزی همگان.