با کمال  تاسف درگذشت یکی دیگر از رادمردان تبار پبدنی مرحوم مغفور الله مراد ناصری را به خانواده محترم ایشان و کلیه بستگان تسلیت عرض نموده و آرزوی غفران الهی برای این تازه گذشته را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

دلاور سلجوقی