پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

برگردان واژگان زیر چیست؟

واژه ی زیر با ساختاری یکسان و با آوایی دگرگون، دارای سه گن(معنی) کاربردی است، برگردان و گن هر کدام از این واژگان در گویش بختیاری چیست؟

هیل   hayl بر وزن «سیل» و «کیل» به گن پیمانه

هیل  hil  (heel)

هیل heyl  بر وزن بیل در گویش بختیاری به گن و معنی بگذار( بیل بیاهه=بگذار بیاید)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٠٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم