زنده یاد داوود باقری پبدنی جوان ناکام، فرزند محمدیار باقری پبدنی در هنگام کار دچار پیشامد شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و خانواده و فامیل را داغدار کرد. آیین(مراسم) هفت روز در گذشت این جوان ناکام در روز پنجشنبه 12 مردادماه 91 از ساعت 5 بعد از ظهر در روستای غلام آباد برگزار می گردد. به پدر، برادران و خانواده بزرگوار باقری تسلیت و دلداری داده و از پیشگاه خداوند یکتا برای آنان بردباری و شکیبایی درخواست می نماییم. روانش شاد و یادش گرامی باد.