سمت راست منصورخان و سمت چپ طهماسب خان طهماسبی راکی