جناب آقای مهندس اسماعیل پبدنی فرزند شادروان ابراهیم مماند از تش رمدان طایفه پبدنی  است. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع و یکی از نخبگان و  


نوابغ کشور ایران هستند. مهندس مماند با تلاش و پشتکار بسیار به نوآوری و اختراعات گوناگونی دست زدند که در این راه به موفقیت و پیروزی های ارزشمدی نیز نائل شدند.

مهندس اسماعیل مماند پبدنی سه اختراع و ابداع دیگر را نیز به ثبت رسانده اند که پس از دریافت عناوین و موارد فنی و مهندسی اختراعات مذکور، درج و به آگاهی خواهد رسید.

از همه ی فامیل پبدنی درخواست می گردد تا افراد مخترع و نو آور و نخبه فامیل را ارسال نمایند تا ضمن افتخار به داشتن زنان و مردان دانشمند و فرهیخته در طایفه ی پبدنی، به معرفی آنان پرداخته شده و موجبات ترغیب و تشویق جوانان به تلاش، پشتکار و نوآوری را فراهم نماییم.

در زیر به چند عنوان اختراع ارزشمند این جوان شایسته و برومند فامیل اشاره می شود.

 

1-عنوان اختراع:


نوعی سیستم قابل نصب در زیر شاسی اتومبیل، با قابلیت ایجاد سهولت در امر پارک دوبله و نیز هنگام پارک کردن در برف و غیره به خارج شدن آن نیز کمک می کند. به شماره ثبت: 28956 تاریخ ثبت: 82/7/5

محل نمایشگاه:
نمایشگاه اختراعات،ابتکارات ونوآوریهای 2007 ژنو (IFIA)

نوع مدال حاصل شده:
نقره

-----------------------------------------------------------------------

2-عنوان اختراع:

نوعی سیستم مکانیکی- الکترونیکی هوشمند قابل نصب بر روی کمک فنر اتومبیل جهت خنثی نمودن اثر موج جاده و دست اندازها به شماره ثبت: 29285 تاریخ ثبت: 82/10/17


محل نمایشگاه:
نمایشگاه اختراعات،ابتکارات ونوآوریهای 2007 ژنو (IFIA)


نوع مدال حاصل شده:
نقره

-------------------------------------------------------------------------------

3-عنوان اختراع:

نوعی سیستم مکانیکی- الکترونیکی هوشمند قابل نصب بر روی کمک فنر اتومبیل جهت خنثی نمودن اثر موج جاده و دست اندازها 


محل نمایشگاه:

نمایشگاه اختراعات،ابتکارات ونوآوریهای 2007 کوالالامپور (ITEX)


نوع مدال حاصل شده:
برنز


-------------------------------------------------------------------------------

4-عنوان اختراع:

نوعی سیستم قابل نصب در زیر شاسی اتومبیل، با قابلیت ایجاد سهولت در امر پارک دوبله و نیز هنگام پارک کردن در برف و غیره به خارج شدن آن نیز کمک می کند محل نمایشگاه:
نمایشگاه اختراعات،ابتکارات ونوآوریهای 2007 کوالالامپور (ITEX)

نوع مدال حاصل شده:
فقط حضور جهت نمایش