روح پرفتوح و سرافراز حاج فرج اله اسکندری گله، جانباز و مرد اخلاق و نیکی به ملکوت اعلی پیوست و خیل دوستداران و فامیل و خانواده را در غم و ماتم فرو برد. اسوه ی ایثار و مقاومت در جوار زیارتگاه شاهزاده ابراهیم روستای گردوی علیا به خاک سپرده شد. فقدان و درگذشت این بزرگمرد را به طایفه بزرگ و جلیل گله و همه داغداران این ماتم تسلیت می گویم.

روانش شاد و یاد و خاطره ی گرانقدرش همواره گرامی باد