دکتر محسن رضایی دبیر محترم تشخیص مصلحت نظام با هیئت همراه در مراسم چهلمین روز درگذشت خسروخان جمشیدی پبدنی شرکت کرد و از سوی  صاحبان عزا و خیل عزانشینان مورد استقبال قرار گرفت. وی طی سخنانی از مقام شامخ خسروخان و دیگر سران برجسته تبار بختیاری تجلیل به عمل آورد. دکتر رضایی در میان جمع مردم به گفتگو نشست و به پرشس های آنان پاسخ داد.  حاج سهراب علیخانی گله یکی از سران طایفه بزرگ گله  در این مراسم حضور داشت که در کنار دکتر محسن رضایی دیده می شوند.