برای دیدن تصاویر، لطفاً بر روی ادامه مطللب کلیک کنید


با سپاس بیکران از جناب آقای عباس پرویزی بابادی بابت ارسال عکس های با ارزش سران نامدار  و شهیر بختیاری