پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

گواهی نامه بیرون رفتن از خدمت در شرکت نفت ملا شاه علی گزین زاده پبدنی

این گواهی نامه مربوط به ملا شاه علی گزین زاده پبدنی است که به میل خود از ادامه کار در شرکت انصراف داده بود و گواهی مزبور از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس صادر شد.

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم