بهار نوروزی، رخت از خواب و خزان بر می بندد و زایش و زندگی را آغاز می نماید. چون بهاران سرسبز و بسان نوروز جاودانه بمانید.

      فرا رسیدن جشن باستانی نوروز و آغاز سال نو را به همه همتباران و هم میهنان ارجمند و گرامی شادباش می گویم. امید که با مهرورزی، گذشت، فداکاری، همدلی و همراهی در کنار هم شاد و پیروز بسر بریم و از کینه ورزی و دشمنی دوری جوییم. 

  بهروزی و پیروزی همه را از ایزد یکتا خواستارم.

هر روزتان پر نور باد      نوروزتان پر شور باد