فروغ داوودی حموله سراینده نوجوان بختیاری سروده های خود را با عنوان « من شاعر متولد شدم» چاپ و منتشر کرد. سروده های این سراینده نوجوان سرشار از عاطفه و احساس لطیف کودکانه است که گهگاه نیم نگاهی هم به دنیای بزرگترها دارد.


 وی ضمن خیال پردازی های کودکانه، تصاویر زیبا و گویایی از دنیایی که بزرگترها گرفتار و درگیر مشکلات آنند، ارائه می دهد و همسالان خود را نیز به زندگی خوش و سرزنده بودن آینده درخشان امیدوار می سازد.

        این شاعره خردسال به زیبایی هر چه تمام، کلمات را به خدمت گرفته و هم چون استادی سخن پرداز به چینش ماهرانه آن پرداخته است.

     سروده «درختی که یک سیب دارد»، «ساحل آرزو»،اذان  و ... از جمله اشعار زیبا و دلنشین این دختر نوجوان است. آرزوی پیروزی و موفقیت برای این دختر با استعداد و با احساس بختیاری را از ایزد یکتا خواستارم.

درختی که یک سیب دارد

دو بال زیبا دارم

با آنها پرواز می کنم

تا به آسمان برسم

و از سرنوشت درختی بپرسم

که فقط یک سیب دارد.

 

ساحل آرزو

از چشمانم باران می بارد

از چشمان سیاهم باران می بارد

اشک هایم رودخانه ای خواهد شد

من و کودکان شنا خواهیم کرد

تا به ساحل برسیم.

 اذان

در باغچه درختی اذان می گوید

در خانۀ ما سفره ای پهن است

که می گوید:

رمضان است!