پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

برای آنانی که ناخودآگاه به انتشار پیامک های ناپسند بختیاری اقدام می کنند!

مادر ما خاک ما، فرهنگ ماست

روشنی بخش دل پر رنگ ماست

 


 

مادر ما گویش پر بار ماست

پایداران چون تن کهسار ماست

 

هر که با فرهنگ و خاکش ره نجست

مهر دل  با مادر خود کرده سست

 

بازی و سرگرمی ما خاک نیست

دانش و فرهنگ قوم پاک نیست

 

هر که را در جان ز شیر مادر است

وان که را از خاک و قومش خاطر است،

 

می کند هر پای را از خاک دور

چشم بد را می کند از  دید کور

 

 لب فرو بندد ز حرف ناپسند

مادر خود را نسازد ریشخند

بیاییم از انتشار و پخش پیامک های زشت و زننده لر و بختیاری دوری جوییم و فرهنگ کهن خود را دستمایه ای برای افراد بی درد و فرصت طلب قرار ندهیم.

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم